فعال کننده رنگ اسیدی موی میلک شیک the gloss colour
فعال کننده رنگ اسیدی موی میلک شیک the gloss colour

موهای رنگ شده یا روشن شده را رنگ و اصلاح می‌کند، عملکرد محافظتی عصاره گلابی خاردار از مو محافظت می کند

مشاهده و سفارش
درمان اسیدی موی رنگ شده میلک شیک the gloss colour
درمان اسیدی موی رنگ شده میلک شیک the gloss colour

موهای رنگ شده یا روشن شده را رنگ و اصلاح می‌کند، ماندگاری 15-20 شستشو.

مشاهده و سفارش