سرم پوست لاکابین LA CABINE AMPOLLAS ICE-LIFT
سرم پوست لاکابین LA CABINE AMPOLLAS ICE-LIFT

10 عدد 2 میل، مرطوب کننده، یکنواختی بافت پوست

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE SKIN RETREAT SERUM
سرم لاکابین LA CABINE SKIN RETREAT SERUM

30 میل، آبرسان و مرطوب کننده، کاهش لک و قرمزی پوست

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE PROTEIN SHOT SERUM
سرم لاکابین LA CABINE PROTEIN SHOT SERUM

30 میل، تغذیه کننده، بازسازی کننده

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE EYE CONTOUR SERUM
سرم لاکابین LA CABINE EYE CONTOUR SERUM

30 میل، از بین بردن چین و چروک و بازسازی کننده

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE 5X PURE HYALURONIC SERUM
سرم لاکابین LA CABINE 5X PURE HYALURONIC SERUM

30 میل، از بین بردن چین و چروک، سفت کننده

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE FLASH EFFECT MINI SERUM
سرم لاکابین LA CABINE FLASH EFFECT MINI SERUM

5 میل، از بین بردن چین و چروک و لیفتینگ صورت

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE VIT-C MINI SERUM
سرم لاکابین LA CABINE VIT-C MINI SERUM

5 میل، آبرسانی پوست، از بین بردن چین و چروک

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE 5X PURE HYALURONIC MINI SERUM
سرم لاکابین LA CABINE 5X PURE HYALURONIC MINI SERUM

5 میل، از بین بردن چین و چروک، بازسازی کننده پوست

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE BOTULINUM EFFECT MINI SERUM
سرم لاکابین LA CABINE BOTULINUM EFFECT MINI SERUM

5 میل، از بین بردن چین و چروک، بازسازی پوست

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE COLLAGEN BOOST MINI SERUM
سرم لاکابین LA CABINE COLLAGEN BOOST MINI SERUM

5 میل، از بین بردن چین و چروک، سفت کننده پوست

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE PURE RETINOL MINI SERUM
سرم لاکابین LA CABINE PURE RETINOL MINI SERUM

5 میل، از بین بردن چین و چروک

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE ANTI-AGING REVIVING ELIXIR MINI SERUM
سرم لاکابین LA CABINE ANTI-AGING REVIVING ELIXIR MINI SERUM

 5 میل، از بین بردن چین و چروک و ضد پیری پوست

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE COPY OF EYE CONTOUR SERUM
سرم لاکابین LA CABINE COPY OF EYE CONTOUR SERUM

30 میل، از بین بردن چین و چروک دور چشم، از بین سیاهی دور چشم

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE AGE KILLER SERUM
سرم لاکابین LA CABINE AGE KILLER SERUM

30 میل، از بین بردن چین و چروک، آبرسانی پوست

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE 0,3% PRO-RETINOL SERUM CREAM
سرم لاکابین LA CABINE 0,3% PRO-RETINOL SERUM CREAM

30 میل، از بین بردن چین و چروک، افزایش کشسانی پوست

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE 2% PREBIOTIC COMPLEX SERUM CREAM
سرم لاکابین LA CABINE 2% PREBIOTIC COMPLEX SERUM CREAM

30 میل، آبرسان، احیا کننده

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE 5% CAFFEINE SOLUTION SERUM CREAM
سرم لاکابین LA CABINE 5% CAFFEINE SOLUTION SERUM CREAM

30 میل، آبرسان، از بین بردن چین و چروک دور چشم

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE 5% CERAMIDES SOLUTION SERUM CREAM
سرم لاکابین LA CABINE 5% CERAMIDES SOLUTION SERUM CREAM

30 میل، بازسازی پوست، آبرسانی و تغذیه کننده

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE 20% VIT-C SOLUTION SERUM CREAM
سرم لاکابین LA CABINE 20% VIT-C SOLUTION SERUM CREAM

30 میل، ضد پیری، بازسازی کننده

مشاهده و سفارش
سرم لاکابین LA CABINE 2% TRANEXAMIC ACID SERUM CREAM
سرم لاکابین LA CABINE 2% TRANEXAMIC ACID SERUM CREAM

30 میل، از بین بردن لک پوست، یکنواخت شدن رنگ پوست

مشاهده و سفارش